www.qwrx.net > 破字怎么组词

破字怎么组词

破基本解释 碎,不完整:碗打~。~灭。~旧。~败。~落。~陋。~颜(转为笑容)。~绽(衣服裂开,指事情或说话的漏洞或矛盾)。牢不可~。 分裂:~裂。~读(同一个字形因意义不同而有两个以上读音,把习惯上通常的读音之外的读音,称“破读...

常用词组破案破败破敝破壁破冰破冰船破财破产破钞破除破胆破胆寒心破的破读破费破釜沉舟破格破工夫破罐子破摔破耗破坏破毁破获破击破季度破记录破家破解破戒破镜破镜重圆破旧破旧立新破句破口,破口儿破口大骂破烂破烂破烂货破浪破例破脸破裂破陋...

道破、破碎、打破、破裂、爆破、破损、冲破、破绽、破晓、破落、破灭、破的、 揭破、突破、破浪、破获、破钞、破费、破读、残破、破烂、破旧、破除、破陋、 点破、读破、破句、破产、破土、破涕、识破、破门、攻破、击破、看破、破案、 破墨、破...

醋——借(借助)错(错误)措(措施) 腊(腊月)\r\n拌——伴(伙伴)胖(胖子)拌(搅拌)绊(绊倒)\r\n熬——傲(骄傲)骜(骜放)獒(藏獒)遨(遨游)\r\n饺——绞(绞痛)胶(胶布)较(比较)郊(郊外)\r\n翡——排(排队)诽(诽谤)啡(咖啡)...

划痕 讲话

碎的组词有哪些的 : 破碎、 心碎、 琐碎、 碎步、 细碎、 粉碎、 砸碎、 碎花、 零碎、 嘴碎、 玉碎、 杂碎、 碎杂、 殷碎、 珠碎、 鄙碎、 碎芳、 碎据、 碎物、 碎义、 炸碎、 碎剧、 碎碎、 碎锦、 断碎、 焦碎、 稀碎、 碎金、 碎琼、 璧碎...

破碎 的心 破碎的玻璃

1.炸碎[ zhà suì ] 【解释】:用炸药使被炸物体(如岩石)碎裂 【造句】:战争真可怕,一个炸弹就把乡亲们的房子给炸碎了。 2.碎步[ suì bù ] 【解释】:幅度小而频率快的步子 。 【造句】:她卖着小碎步向我走来。 3.破碎[ pò suì ] 【解释】:1....

点的组词 :点明、点心、早点、点子、雨点、一点、起点、点播、打点、点头、优点、点火、观点、指点、弱点、抓点、检点、极点、点滴、特点、终点、摊点、点燃、点缀、缺点、焦点、糕点、点染、整点、评点、时点、改点、斑点、正点、疑点、清点、...

网站地图

All rights reserved Powered by www.qwrx.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qwrx.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com